Sokol Kačice

Naše tělocvičná jednota byla založena 20. prosince roku 1896. Prvním starostou byl zvolen Josef Šebesta, místní mlynář. Místostarostou byl zvolen řídící učitel Theodar Trousílek, náčelníkem Bohumír Jozífek a jednatelem Alois Kohlík. V době založení měla jednota 30 členů.Původně se cvičilo v sálech místních hostinců. Od 24. prosince roku 1917 se cvičení přesunulo do reservní třídy místní školy. Roku 1923 byla dle projektu stavitelů Šímy ze Studnice a Müllera ze Smečna postavena Sokolovna. Odhadní cena byla určena na 400.00 Kčs. Mnoho práce na stavbě vykonalo svépomocí členstvo a příznivců (cca 10.150 pracovních hodin a 1295 povozů). Ihned po dokončení prací se do sokolovny přesunulo i cvičení.V roce 1927 si naše jednota zřídila vlastní biograf (kino). Stav členstva postupně narůstal. V 1932 měla naše jednota 105 členů.

Činnost naší jednoty je poměrně rozsáhlá. V základu je možné ji rozdělit na činnost tělocvičnou a činnost kulturně-vzdělavatelskou.Tělocvičnou činnost reprezentují v současné době tři oddíly - všestrannost, florbal a badminton. Naše jednota pořádá sportovní turnaje a soutěže v nohejbale a badmintonu. Naši cvičenci reprezentují jednotu a naší obec na obecních a všesokolských sletech, akademiích, závodech všestrannosti a turnajích.

Kulturně-vzdělavatelskou činnost představují každoroční plesy a zábavy. V lednu pořádáme pravidelně Sokolský ples, v únoru je Dětský maškarní rej. Stálou a velice oblíbenou akcí je každoroční Pálení čarodějnic, které je doprovázeno koncertem. Na přelomu srpna a září pořádáme Rozloučení s prázdninami - odpoledne plné soutěží a ukázek zemědělské techniky, dravých ptáků atd. Vyhlášenou podzimní akcí je Posvícenská zábava. V prosinci nesmí chybět mikulášské zábavy a to jak pro děti, tak pro dospělé.

Rok založení
Počet členů
67
Oddíly
Badminton
Stolní tenis
Všestrannost
Kondiční cvičení
Činovníci
Starosta / starostka jednoty
Ing. Daniel Lišková
Jednatel / jednatelka jednoty
Václav Pořt
Náčelník jednoty
Michal Hrotík
Člen výboru jednoty
Petr Pokorný
Ing. Luděk Liška
Jiří Eliáš
Kontaktní údaje
E-mail
info@sokolkacice.cz
Adresa
Masarykova 188, 273 04 Kačice

50.1650509, 13.9889528