Sokol Bratronice

Sokolská jednota byla v Bratronicích založena 13. června 1897 rolníkem bratrem Františkem Vosykou. Na první valné hromadě byl jednohlasně zvolen jako starosta br. V. Hykl, místostarostou J. Chlad a náčelníkem F. Vosyka.Členské příspěvky byly stanoveny takto: zápisné 50 krejcarů, činný člen 15 krejcarů měsíčně, přispívající 10 krejcarů. Za spolkovou místnost a tělocvičnu byla zvolena místnost u br. Josefa Kajpra s cvičebními hodinami ve středu od 20,00hod a v neděli od 14,00hod.Sokol v Bratronicích začínal s 16 činnými členy a 9 přispívajícími.V roce 1921 se začalo se stavbou sokolovny s počátečním vkladem 17.000Kč.Stavba se už od začátku neobešla bez těžkostí. Jelikož počáteční vklad byl velice nízký, ČOS (Česká obec sokolská) nechtěla tuto stavbu povolit. Touha po vlastní sokolovně však byla tak velká, že se sokolové do stavby pustili i přes tento nesouhlas. Na obecním pozemku, který obec sokolům darovala, stavěli všichni sokolové i občané Bratronic. Celá stavba sokolovny stála 127.000Kč a byla slavnostně otevřena 23. 7. 1922 za velké účasti okolních jednot i místních občanů.

V roce 1940 byl německými úřady Sokol zakázán pro odbojovou činnost sokolstva proti německým okupantům. Znovuzrození myšlenky Sokola a zahájení činnosti se v Bratronicích stalo skutkem na ustavující schůzi jednoty v květnu roku 1945 za účasti členů br. Lipinského, Stádníka, Pucholta, Dvořáka, F. Šulce, J. Šulce a celé členské základny. Tato obnova Sokola v Bratronicích však bohužel trvala velmi krátkou dobu a byla v roce 1949 komunistickou vládou zakázána.

Návrat Sokola přišel až v roce 1968 .Tento návrat sokolské činnosti však trval velmi krátce, neboť  byl vlivem dalších politických událostí znovu zakázán. Sokolská jednota se obnovila 6. prostince 1990. První zápis v pamětní knize zní: „Sešli jsme se u Šulců – zakládající členové obnoveného Sokola: Jiřina Štětková, Hana Pucholtová, Vladimír Pucholt, Antonín Pucholt, Milan Pucholt, Míla Šulc, Božena Šulcová, František Vršek, Vlasta Dvořáková, Marie Vydrová, Jiřina Velká a Iveta Pokorná – celkem 12 členů. Vznikla TJ Sokol Bratronic e, která začala okamžitě pracovat. Předání majetku (sokolovny) od Obecního úřadu proběhlo bez problémů. Sokolovna byla celkově v dobrém stavu, a tak jsme se vyhnuli nákladným stavebním opravám a mohli začít okamžitě cvičit.“

Kdo zná trochu bratronickou sokolovnu, možná teď namítne: „To se jim to cvičí, když mají novou sokolovnu.“ Skutečně, tato sokolovna je „stará“ pouhých 28 let. V roce 1979 byla původní budova zbourána a postavena nová. Otázkou zůstává, bylo-li to pro dobro věci. Původní sokolovna byla postavena nejenom pro účely společenské, ale hlavně pro možnost zacvičit si. V sokolovně bylo jeviště, balkón, šatny, zasedací místnost atd. nová budova je sice modernější, ale protože byla postavena ne už jako sokolovna, ale jako „kulturní dům“ má mnohé nedostatky a to především málo místa v  šatně a také pro náčiní a nářadí. Rádi bychom proto interiér naší sokolovny trochu vylepšili vybudováním lepších šaten, sprch, skladu nářadí a náčiní a také pořízením nových oken.

V současné době slouží bratronická sokolovna nejen pro cvičení dětí, žen a Věrné gardy, ale i ke konání plesů, dětských šibřinek, zábav a různých společenských a prodejních akcí. 

Aby všechny tyto vyjmenované akce mohly proběhnout a sokolovna tzv. „žila“, o to se svědomitě stará celý bratronický sokolský výbor včetně cvičitelek. 

Dobrou spolupráci má naše jednota i s místním Obecním úřade a  pomáhá Sokolu podle svých možností.

Bratronická sokolská jednota má jednu tzv. raritu, a to, že všechny cvičitelky, které v bratronické sokolovně působily, vždycky svou prací  a přístupem dokázaly dovést své cvičence až na Strahov, na Sokolské slety, které pak byly nahrazeny spartakiádami a po roce 1990, kdy se opět vrátily Sokolské slety naše jednota nechyběla ani na jednom. A na tom posledním, XIV,  už opět cvičily kromě žen i děti! Za to patří dík zejména Pavlíně Kučerové, která děti dovedla přes kladenský slet, až do Prahy. Věříme, že výsledky naší práce budou tím nejlepším argumentem, který ostatní občany přesvědčí o tom, že Sokol je i na vesnici důležitou a samozřejmou součástí společenského život.

Rok založení
Počet členů
92
Oddíly
Všestrannost
Činovníci
Starosta / starostka jednoty
Jana Kučerová
Jednatel / jednatelka jednoty
Miloslava Knížetová
Člen výboru jednoty
Jaromír Rohla
Kontaktní údaje
E-mail
cucerka@seznam.cz
Adresa
Bratronice 121, 273 63 Bratronice

50.0699977, 14.032227