Sokol Lány

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 6. října 2020

2 týdny ago
Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, M. Brožek, M. Moravec, M. Hořejší, M. Píša, J. Rovný Omluveni: I. Víchová, J. Porcalová Na začátku schůze byl přítomen správce pan Kepsha.   V úvodu starosta informoval, jaké práce provádí správce na údržbě sokolovny ( oprava fasády na západní a východní straně, dokončení podesty), k úklidu nebyly připomínky, upozornění na drobné  opravy v interiéru.     Kontrola úkolů z minulé schůze. Všechny...

Zavření sportovišť od 9. října

2 týdny 6 dnů ago
Vážení sportovci i naši příznivci. Přes veškeré úsilí bohužel MUSÍME Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ ZNOVU UZAVŘÍT SOKOLOVNU MINIMÁLNĚ NA 14 DNÍ. Od pátku 9. října jsou naše dveře zamčené.

Stolní tenis - RBTM 2020-21 - zrušení 1. turnaje

3 týdny ago
Z důvodu nepříznivého vývoje zdravotní situace rušíme 1. RBTM plánovaný na sobotu 10.10. v Lánech. O konání následujících bodovacích turnajů bude rozhodnuto vždy v týdnu před plánovaným termínem. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

omezení počtu cvičenců - Usnesení vlády č. 957 a 958 ze dne 30. 9. 2020

3 týdny 2 dny ago
POZOR!!! Vzhledem k usnesení vlády platí i pro naši TJ maximální počet 10 cvičenců v uzavřených prostorech a 20 cvičenců v otevřených prostorech na jedné cvičební jednotce, a to včetně cvičitelů, případně trenérů. Seniorky v úterý 6. a 13. října v 9 hodin plánují místo cvičení vycházku s hůlkami. Pro rezervaci na večerní cvičení všestrannosti v úterý, ve čtvrtek a v neděli můžete využít webové...

Cvičení s Martinou 24. září

1 měsíc 1 týden ago
Ve čtvrtek 24. září od 18 do 19 hodin je kondiční cvičení s Martinou s využitím mnoha cvičebních pomůcek.   Pravidelné cvičení s Martinou začíná v neděli 4. října.   Stále cvičíme bez roušek!  

Stolní tenis – nábor mládeže, přehled činnosti za léto

1 měsíc 3 týdny ago
Oddíl stolní tenisu pořádá nábor nových hráčů i hráček ve věku 9-11 let. Více informací na přiloženém plakátu.  Pravidelné tréninky mládeže budou probíhat od 9.9. každou středu a pátek od 16:30, dospělí pak od 18:00.   A co jsme dělali od konce sezóny a celé léto? No, rozhodně jsme nezaháleli...   Celá sezóna byla předčasně ukončena již začátkem března z důvodu pandemie koronaviru. Zbývající mistrovské zápasy nebyly odehrány, všem našim mužstvům se podařilo udržet se ve své...

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 1. září 2020

1 měsíc 3 týdny ago
Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, J. Porcalová, M. Brožek, M. Moravec, M. Hořejší, M. Píša Omluveni: J. Rovný, I. Víchová Na začátku schůze byl přítomen správce pan Kepsha.   V úvodu starosta uvedl, co vše provedl správce během prázdnin kromě svých běžných povinností (nátěr střechy, podlaha v Domečku, omítky, opravy po kanalizaci, byl odstraněn z důvodu bezpečnosti topný kabel ve žlabu na severní střeše) a vyslovil spokojenost a poděkování. Správce...

Rozvrh cvičení odboru všestrannosti od září 2020

1 měsíc 3 týdny ago
Pondělí     16:00 - 19:00   skupiny aerobiku B. Ladrové Úterý         9:00 - 10:00    cvičení pro seniorky - V. Nováková                 16:00 - 17:30   cvičení pro děti 1. - 5. třídy - S. Badziony, A. Šilhanová a H. Mesárošová                 19:00 - 20:00   kondičně zdravotní cvičení -  J. Porcalová, M. Buřičová, H....
Checked
53 minuty 2 sekundy ago
Subscribe to Sokol Lány feed